Home

Powiatowe Indywidualne Mistrzostwa LOK w strzelaniu z broni kulowej. W dniu 15 września 2018 roku od godz. 9.00 na Strzelnicy Sportowej LOK przy ul. Rodziewiczówny 12 w Gryficach odbędą się Powiatowe Indywidualne Mistrzostwa LOK w strzelaniu z broni kulowej. W zawodach mogą brać udział członkowie Ligi Obrony Kraju zrzeszeni w Szkolnych Kołach Strzeleckich LOK. Mistrzostwa zostaną rozegrane w dwóch konkurencjach, karabin i pistolet sportowy z podziałem na kategorie: szkoła podstawowa kl. 6 i 7 i gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne, zgodnie z regulaminem mistrzostw.

Zawody strzeleckie o PUCHAR LATA 2018. W dniu 25 sierpnia 2018 r. na Strzelnicy Sportowej LOK przy ul. Rodziewiczówny 12 w Gryficach odbyły się zawody strzeleckie o PUCHAR LATA 2018. Zawody zostały zorganizowane przez Młodzieżowy Klub Strzelecki LOK „Baszta” Gryfice oraz Zarząd Powiatowy LOK w Gryficach. Powyższe zawody rozgrywane były w ramach kalendarza zawodów Zachodniopomorskiego Związku Strzelectwa Sportowego z udziałem obserwatora Pana Mariana KOSSA – sędzia kl. I.

Read More

Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju oraz MKS „Baszta” LOK w Gryficach zaprasza wszystkich miłośników strzelectwa sportowego do udziału w zawodach o „PUCHAR LATA 2018”, które odbędą się 25 sierpnia 2018 r. na Strzelnicy Sportowej Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju przy ul. Rodziewiczówny 12 w Gryficach. Rozpoczęcie zawodów o godz. 9.00. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem zawodów.

Powiatowe Indywidualne Mistrzostwa Ligi Obrony Kraju w strzelaniu z broni pneumatycznej. Na Strzelnicy Sportowej LOK przy ul. Rodziewiczówny 12 w Gryficach w piątek, 15 czerwca 2018 r. od godz. 14.00 zostaną rozegrane Powiatowe Indywidualne Mistrzostwa LOK w strzelaniu z broni pneumatycznej. W zawodach wystartują członkowie Ligi Obrony Kraju zrzeszeni w Szkolnych Kołach Strzeleckich Gryfickiej Organizacji Powiatowej LOK. Mistrzostwa zostaną rozegrane z broni pneumatycznej – 4,5 mm wiatrówki w konkurencji Kpn – 30 w czterech kategoriach wiekowych, według regulaminu mistrzostw.

Integracyjne Zawody Strzeleckie Koła Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju w Gryficach.  W sobotę, 26 maja 2018 r. na Strzelnicy Sportowej LOK przy ul. Rodziewiczówny 12 w Gryficach, odbyły się Integracyjne Zawody Strzeleckie Koła Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju o Puchar Prezesa Klubu z pistoletu sportowego. W zawodach wzięli udział członkowie Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK oraz Kół nr 24 i 35 Związku Żołnierzy WP, którzy rywalizowali w strzelaniu z pistoletu sportowego na odległość   25 m, z postawy stojącej z wolnej ręki do tarczy NT 23P oddając 10 strzałów ocenianych. Zwycięzcą zawodów został Pan Zbigniew KRÓL, który tym samym zdobył puchar, ufundowany przez Prezesa KŻR LOK w Gryficach, Pana Dariusza DAZIA. W zawodach wystartowało 12 zawodników a na czołowych miejscach uplasowali się:
I miejsce    – Zbigniew KRÓL;
II miejsce   – Jan TOMCZYK;
III miejsce  – Agnieszka CZARNOTA  – HOOGLUGT.
Zawodnicy, którzy uplasowali się na miejscach od I do III  zostali uhonorowani medalami oraz dyplomami. Po odbytych zawodach, przy grillu, odbyło się spotkanie integracyjne członków Koła Żołnierzy Rezerwy oraz Gryfickich Kół Związku Żołnierzy WP. Zawody powyższe były jednocześnie sprawdzianem przed zawodami wojewódzkimi KŻR LOK, które odbędą się w 23 czerwca br.  Szczegółowy komunikat zawodów znajduje się w zakładce „KOMUNIKATY”.

Dzień Dziecka na Strzelnicy Sportowej LOK. Zarząd Powiatowy, Koło Żołnierzy Rezerwy oraz Młodzieżowy Klub Strzelecki LOK „Baszta” Ligi Obrony Kraju w Gryficach serdecznie zaprasza młodzież szkolną wraz z rodzicami oraz opiekunami na Strzelnicę Sportową LOK przy ul. Rodziewiczówny 12 w Gryficach do udziału w indywidualnych  zawodach strzeleckich, które zostaną rozegrane w godzinach od 11.00 do 13.00. Zawody zostaną rozegrane w kilku kategoriach zgodnie z regulaminem zawodów. Wręczenie medali i dyplomów dla zwycięzców odbędzie się na Placu Zwycięstwa od godz. 14.00

Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego Ligi Obrony Kraju w Dwuboju Obronnym. Na strzelnicy Sportowej LOK przy ul. Rodziewiczówny oraz Parku Miejskim w Gryficach 12 maja 2018 r. odbyły się Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego organizacji LOK w Dwuboju Obronnym.
Dwubój Obronny składał się z 3 konkurencji: biegu na 1500 m w terenie, strzelania z kbks na odległość 50 m do opadających krążków oraz rzutu granatem na odległość 20 m – dziewczęta oraz 30 m – chłopcy. Zawody rozgrywane były w klasyfikacji drużynowej oraz indywidualnej w dwóch kategoriach. Indywidualnie w poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
– dziewczęta – Martyna MIŁEK – ZS Resko, ZP LOK Gryfice;
– chłopcy – Daniel WÓJTOWICZ – ZS Resko, ZP LOK Gryfice;
W klasyfikacji drużynowej najlepszą okazała  się drużyna Zespołu Szkół Resko reprezentująca Zarząd Powiatowy LOK Gryfice przed zespołem ZR LOK WAŁCZ – II miejsce oraz przed zespołami ZP LOK Myślibórz – III miejsce. W zawodach wystartował drugi zespół ZP LOK Gryfice reprezentowany przez SKS LOK „HERBERT” z Trzebiatowa , który uzyskał drużynowo drugi wynik, jednakże ze względów regulaminowych uplasowała się na IV miejscu.  Na zakończenie zawodów rozegrany został między najlepszymi drużynami pojedynek strzelecki, który zakończył się zwycięstwem drużyny ZP LOK z Myśliborza przed ZP LOK Gryfice i SKS LOK „HERBERT” z Trzebiatów LOK Gryfice. Najlepsi zawodnicy oraz drużyny zostali uhonorowani pucharami, medalami oraz dyplomami.
Zwycięska drużyna będzie reprezentowała Zachodniopomorską Organizację Wojewódzką LOK na Mistrzostwach Polski w dwuboju Obronnym w dniach 16 – 18 maja 2018 roku w Pleszewie. Życzymy udanego występu.
Organizatorem zawodów był Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Gryficach mający swoją siedzibę przy ul. Rodziewiczówny 12, który serdecznie dziękuje wszystkim osobą zaangażowanym w organizację i przebieg zawodów.
Komunikat z zawodów ukarze się wkrótce w zakładce „WYNIKI ZAWODÓW-KOMUNIKATY”.

Mistrzostwa Zachodniopomorskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju w dwuboju obronnym.  W dniu 12 maja 2018 r. od godz. 10.00 na Strzelnicy Sportowej LOK przy ul. Rodziewiczówny 12 oraz Parku Miejskim w Gryficach zostaną rozegrane Wojewódzkie  Mistrzostwa LOK w dwuboju obronnym. Wszystkich chętnych, którzy zechcą kibicować naszym zawodnikom w tej atrakcyjnej ale zarazem trudnej konkurencji serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie. W zawodach wystartują reprezentacje Organizacji Rejonowych i Powiatowych Ligi Obrony Kraju z województwa zachodniopomorskiego. Nasz powiat reprezentowany będzie przez zawodników zrzeszonych w Szkolnych Kołach Strzeleckich LOK szkół podstawowych i średnich Powiatu Gryfickiego oraz Zespołu Szkół z Reska. 

Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Gryficach poszukuje Pracownika Statutowego Stowarzyszenia LOK do prowadzenia Strzelnicy Sportowej przy ul. Rodziewiczówny 12 w Gryficach. Do obowiązków Pracownika Statutowego należy prowadzenie dokumentacji Zarządu Powiatowego LOK, prowadzenie strzelnicy oraz organizacja treningów i zawodów sportowych. Zatrudnienie następuje w formie umowy zlecenia. Tygodniowy wymiar pracy wynosi do 20 godzin (3 -4 godziny dziennie) w tym również mogą być soboty.

Niezbędne wymagania: wykształcenie min. średnie, obywatelstwo polskie, kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia.

Chętnych proszę o kontakt telefoniczny na nr: 609 135 850