Home

68 rocznica wyzwolenia Gryfic. Jak co roku, w dniu 6 marca 2013 roku obchodzono rocznicę wyzwolenia Gryfic. Uroczyste obchody rozpoczęła msza święta w kościele pw. WNMP a następnie uroczystości przeniosły się na Plac Zwycięstwa, gdzie miał miejsce uroczysty apel.Po przemówieniach wiceburmistrza Gryfic Waldemara Wawrzyniaka oraz pułkownika w stanie spoczynku Bernarda Byczkiewicza wszystkie delegacje biorące udział w uroczystości przekazały harcerzom wiązanki kwiatów. W uroczystości tej brała również udział delegacja Gryfickiej Organizacji Powiatowej Ligi Obrony Kraju, która złożyła wiązankę kwiatów pod „Pomnikiem Wdzięczności”.

Read More

 Zawody Szkolnej Ligi Strzeleckiej szkół podstawowych. Dzień 02 marca 2013 roku to kolejna sobota zmagań strzeleckich na Strzelnicy Sportowej LOK w Gryficach. Tym razem do strzeleckiej rywalizacji zgłosili się najmłodsi strzelcy zrzeszeni w Szkolnych Kołach Strzeleckich działających przy Szkołach Podstawowych nr 3 i 4 w Gryficach oraz Szkole Podstawowej w Wyszoborze.

Read More

Szkolna Liga Strzelecka rozpoczęta. W dniu 23 lutego 2013 r. zawodnicy ze Szkolnych Kół Strzeleckich Ligi Obrony Kraju z Gryfic, Trzebiatowa i Reska rozpoczęli tegoroczny sezon na Strzelnicy Sportowej LOK przy ul. Rodziewiczówny 12 w Gryficach. Pierwszą oficjalną konkurencją strzelecką, którą rozgrywali zawodnicy, było strzelanie z karabinu pneumatycznego, 20 strzałów ocenianych.

Read More

ZARZĄD POWIATOWY LIGI OBRONY KRAJU W GRYFICACH

72-300 Gryfice ul. Rodziewiczówny 12
tel. 609 135 850
e-mail: lok@gryfice.pl

Biuro Zarządu Powiatowego LOK czynne w każdy piątek od godz. 16.00 do 17.00.

Zarząd Powiatowy LOK w Gryficach przypomina swoim członkom Stowarzyszenia, którzy nie opłacili składki członkowskiej za 2018 rok, o uiszczeniu zaległej składki w swoich kołach i klubach bądź też dokonanie wpłaty powyższej składki na Strzelnicy Sportowej LOK w Gryficach, ul. Rodziewiczówny 12, w godzinach jej funkcjonowania. Wysokość składki rocznej za 2018 i 2019 rok nie uległa zmianie i dla dorosłych członków stowarzyszenia wynosi 60 zł, dla młodzieży szkolnej 36 zł (miesięcznie 3 zł). Opłata składki członkowskiej stanowi główne źródło finansowania naszej działalności.


OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO
KIEROWCÓW LOK W GRYFICACH

Adres: ul. Kamieńska 42, 72-300 Gryfice
Tel.: 91 38 424 75, 501-405-287, Fax: 91 38 424 75
E-mail:
biuro.oskgryfice@lok.org.pl
www:
www.lok.org.pl

Biuro Ośrodka czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00, w sobotę od 8.00 do 14.00.

ORGANIZUJE KURSY:
– prawo jazdy kategorii A, B, C, D, E, T;
– operatorów wózków widłowych;
– TAXI;
– kierowców przewożących towary niebezpieczne – ADR;
– szkolenia okresowe dla kierowców;
– kwalifikacji wstępnej i uzupełniającej dla kierowców.

PRACOWNIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH:
– badania psychologiczne dla kierowców i innych zawodów.

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW:
– czynna od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00, pierwsza sobota miesiąca od 8.00 do 14.00.

 

 

Gryficka Organizacja Powiatowa Ligi Obrony Kraju działa jako Stowarzyszenie i obejmuje swoim zasięgiem teren powiatu gryfickiego. Zrzesza w swoich szeregach głównie dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gryfickiego oraz sąsiadującej z naszym powiatem gminy Resko. Członkiem Gryfickiej Organizacji Powiatowej Ligi Obrony Kraju może zostać każda osoba, zarówno małoletnia jak i pełnoletnia, niepozbawiona praw publicznych i podporządkowująca się postanowieniom Statutu LOK, która dobrowolnie zgłosi swój akces chęci wstąpienia do Stowarzyszenia.
Wszystkich chętnych, którzy chcą zasięgnąć informacji dotyczących działalności naszego Stowarzyszenia oraz warunków członkostwa w LOK zapraszamy do działających kół i klubów Gryfickiej Organizacji LOK lub na Strzelnicę LOK w Gryficach ul. Rodziewiczówny 12 w dniach i godzinach jej działalności. Informację dotyczące istniejących kół     i klubów oraz strzelnicy znajdziecie na naszej stronie internetowej.

ZARZĄD POWIATOWY
LIGI OBRONY KRAJU W GRYFICACH :

Prezes  Krzysztof KROGULECKI – tel. 609135850;
Wiceprezes – Henryk KWOCZ – tel. 601167570;
Sekretarz Piotr RZEPECKI – tel. 606397375;
Skarbnik Dariusz DAŹ – tel. 692480885;
Członek – Dariusz DREWA;
Członek – Ryszard WROŃSKI.

 

  1. Młodzieżowy Klub Strzelecki LOK „Baszta w Gryficach;

  2. Klub Żołnierzy Rezerwy LOK w Gryficach;

  3. Koło Strzeleckie LOK „REGA” w Gryficach;

  4. Szkolne Koło Strzeleckie LOK „TRÓJKA” przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryficach;

  5. Szkolne Koło Strzeleckie LOK „CZWÓRKA” przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryficach;

  6. Międzyszkolne Koło Strzeleckie LOK „GRYF” w Gryficach;

  7. Szkolne Koło Strzeleckie LOK „TARCZAprzy ZSP w Resku;

  8. Szkolne Koło Strzeleckie LOK przy ZSP im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie;