ZARZĄD POWIATOWY
LIGI OBRONY KRAJU W GRYFICACH :

Prezes  Krzysztof KROGULECKI – tel. 609135850;
Wiceprezes – Henryk KWOCZ – tel. 601167570;
Sekretarz Piotr RZEPECKI – tel. 606397375;
Skarbnik Dariusz DAŹ – tel. 692480885;
Członek – Dariusz DREWA;
Członek – Ryszard WROŃSKI.