POWIATOWA KOMISJA REWIZYJNA :

Przewodniczący – Marian KOSS – tel. 507196179;

Sekretarz – Tadeusz OWCZARSKI;

Członek – Roman GOJLIK.