ZARZĄD POWIATOWY LIGI OBRONY KRAJU W GRYFICACH

72-300 Gryfice ul. Rodziewiczówny 12
tel. 609 135 850
e-mail: lok@gryfice.pl

Biuro Zarządu Powiatowego LOK czynne w każdy piątek od godz. 16.00 do 17.00.