Author: MPIETRZAK

Zawody strzeleckie w ramach 27 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W dniu 13 stycznia 2019 roku na Strzelnicy Sportowej LOK przy ul. Rodziewiczówny 12 w Gryficach w ramach 27 Finału WOŚP odbyły się otwarte zawody strzeleckie z broni kulowej i pneumatycznej. Organizatorem zawodów był Młodzieżowy Klub Strzelecki LOK „Baszta” oraz Zarząd Powiatowy LOK w Gryficach.  W trakcie zawodów uczestnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie oraz wspomóc fundusz WOŚP.

Zawody strzeleckie w ramach 27 Finału WOŚP. Młodzieżowy Klub Strzelecki LOK „Baszta” oraz Zarząd Powiatowy LOK w Gryficach bardzo serdecznie zapraszają w niedzielę, 13 stycznia 2019 roku na Strzelnicę Sportową Ligi Obrony Kraju przy ul. Rodziewiczówny 12 w Gryficach w ramach 27 Finału WOŚP na zawody strzelecki z broni kulowej i pneumatycznej. Zawody zostaną przeprowadzone od godz. 10.00 do 13.00 według regulaminu zawodów.  W zawodach może wziąć udział każda osoba po dokonaniu opłaty startowej lub w przypadku członków Szkolnych Kół Strzeleckich LOK, po wrzuceniu datku na WOŚP do puszki. Istnieje możliwość strzelania odpłatnie  poza zawodami z broni centralnego zapłonu.
Serdecznie zapraszamy.

Mikołajkowe zawody strzelecki dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zarząd Powiatowy LOK oraz MKS LOK Baszta zaprasza w dniu 8 grudnia 2018 roku od godz. 10.00 na Mikołajkowe Zawody Strzeleckie z broni pneumatycznej. W zawodach mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będący członkami Szkolnych Kół Strzeleckich Ligi Obrony Kraju. Wszyscy chętni powinni zgłosić swój udział do piątku tj. 7 grudnia 2018 roku na strzelnicy lub telefonicznie na nr 606 397 375. Serdecznie zapraszamy.

Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju oraz MKS LOK „Baszta” w Gryficach zaprasza wszystkich miłośników strzelectwa sportowego do udziału w zawodach o „PUCHAR BURMISTRZA GRYFIC 2018”, które odbędą się 13 października 2018 r. na Strzelnicy Sportowej Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju przy ul. Rodziewiczówny 12 w Gryficach. Rozpoczęcie zawodów o godz. 9.00. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem zawodów.

Powiatowe Indywidualne Mistrzostwa LOK w strzelaniu z broni kulowej. W dniu 15 września 2018 roku od godz. 9.00 na Strzelnicy Sportowej LOK przy ul. Rodziewiczówny 12 w Gryficach odbędą się Powiatowe Indywidualne Mistrzostwa LOK w strzelaniu z broni kulowej. W zawodach mogą brać udział członkowie Ligi Obrony Kraju zrzeszeni w Szkolnych Kołach Strzeleckich LOK. Mistrzostwa zostaną rozegrane w dwóch konkurencjach, karabin i pistolet sportowy z podziałem na kategorie: szkoła podstawowa kl. 6 i 7 i gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne, zgodnie z regulaminem mistrzostw.

Zawody strzeleckie o PUCHAR LATA 2018. W dniu 25 sierpnia 2018 r. na Strzelnicy Sportowej LOK przy ul. Rodziewiczówny 12 w Gryficach odbyły się zawody strzeleckie o PUCHAR LATA 2018. Zawody zostały zorganizowane przez Młodzieżowy Klub Strzelecki LOK „Baszta” Gryfice oraz Zarząd Powiatowy LOK w Gryficach. Powyższe zawody rozgrywane były w ramach kalendarza zawodów Zachodniopomorskiego Związku Strzelectwa Sportowego z udziałem obserwatora Pana Mariana KOSSA – sędzia kl. I.

Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju oraz MKS „Baszta” LOK w Gryficach zaprasza wszystkich miłośników strzelectwa sportowego do udziału w zawodach o „PUCHAR LATA 2018”, które odbędą się 25 sierpnia 2018 r. na Strzelnicy Sportowej Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju przy ul. Rodziewiczówny 12 w Gryficach. Rozpoczęcie zawodów o godz. 9.00. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem zawodów.

Powiatowe Indywidualne Mistrzostwa Ligi Obrony Kraju w strzelaniu z broni pneumatycznej. Na Strzelnicy Sportowej LOK przy ul. Rodziewiczówny 12 w Gryficach w piątek, 15 czerwca 2018 r. od godz. 14.00 zostaną rozegrane Powiatowe Indywidualne Mistrzostwa LOK w strzelaniu z broni pneumatycznej. W zawodach wystartują członkowie Ligi Obrony Kraju zrzeszeni w Szkolnych Kołach Strzeleckich Gryfickiej Organizacji Powiatowej LOK. Mistrzostwa zostaną rozegrane z broni pneumatycznej – 4,5 mm wiatrówki w konkurencji Kpn – 30 w czterech kategoriach wiekowych, według regulaminu mistrzostw.

Integracyjne Zawody Strzeleckie Koła Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju w Gryficach.  W sobotę, 26 maja 2018 r. na Strzelnicy Sportowej LOK przy ul. Rodziewiczówny 12 w Gryficach, odbyły się Integracyjne Zawody Strzeleckie Koła Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju o Puchar Prezesa Klubu z pistoletu sportowego. W zawodach wzięli udział członkowie Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK oraz Kół nr 24 i 35 Związku Żołnierzy WP, którzy rywalizowali w strzelaniu z pistoletu sportowego na odległość   25 m, z postawy stojącej z wolnej ręki do tarczy NT 23P oddając 10 strzałów ocenianych. Zwycięzcą zawodów został Pan Zbigniew KRÓL, który tym samym zdobył puchar, ufundowany przez Prezesa KŻR LOK w Gryficach, Pana Dariusza DAZIA. W zawodach wystartowało 12 zawodników a na czołowych miejscach uplasowali się:
I miejsce    – Zbigniew KRÓL;
II miejsce   – Jan TOMCZYK;
III miejsce  – Agnieszka CZARNOTA  – HOOGLUGT.
Zawodnicy, którzy uplasowali się na miejscach od I do III  zostali uhonorowani medalami oraz dyplomami. Po odbytych zawodach, przy grillu, odbyło się spotkanie integracyjne członków Koła Żołnierzy Rezerwy oraz Gryfickich Kół Związku Żołnierzy WP. Zawody powyższe były jednocześnie sprawdzianem przed zawodami wojewódzkimi KŻR LOK, które odbędą się w 23 czerwca br.  Szczegółowy komunikat zawodów znajduje się w zakładce „KOMUNIKATY”.