W minioną sobotę na Strzelnicy Sportowej LOK Przy ul. Rodziewiczówny 12 w Gryficach odbyły się otwarte zawody strzeleckie „O Puchar Burmistrza Gryfic”. Zawody rozgrywane były w kategorii open z wyjątkiem karabinu pneumatycznego w następujących konkurencjach:
– karabin pneumatyczny – postawa stojąc, 10 m, 20 strzałów ocenianych;
– pistolet pneumatyczny – postawa stojąc z wolnej ręki, 10 m, 20 strzałów ocenianych;
– karabin sportowy – postawa leżąc bez podpórki, 50 m, 20 strzałów ocenianych;
– pistolet sportowy – postawa stojąc z wolnej ręki lub oburącz, 25 m, 20 strzałów ocenianych;
– „finał australijski” – pistolet sportowy – postawa stojąc z wolnej ręki – 10 najlepszych w dwuboju strzeleckim tj. karabin
i pistolet sportowy.
W poszczególnych konkurencjach zwyciężyli:
– karabin pneumatyczny – Igor Antonowicz przed Klaudią Rzepecką i Julią Sztuba;
– Karabin pneumatyczny w kategorii młodzik – Olga Nojszewska przed Elizą Bałasz i Jolantą Startek;
– pistolet pneumatyczny – Wiktoria Zawiślańska przed Julią Sztuba i Kacprem Danowskim;
– karabin sportowy – Klaudia Rzepecka przed Igorem Antonowiczem i Julią Sztuba;
– pistolet sportowy – Piotr Rzepecki przed Cezarym Dominikiem i Krzysztofem Kroguleckim;
– „finał australijski” – Cezary Dominik przed Piotrem Rzepeckim i Krzysztofem Kroguleckim;
– dwubój strzelecki „O Puchar Burmistrza Gryfic” – Piotr Rzepecki przed Cezarym Dominikiem i Wiktorią Zawiślańską.
Zwycięzcy w poszczególnych konkurencjach zostali nagrodzeni statuetkami, medalami oraz dyplomami, za zajęcie II i III miejsca zawodnicy otrzymali medale i dyplomy. Puchary Burmistrza zostały wręczone zwycięzcą za dwubój strzelecki. Wszystkie nagrody oraz poczęstunek ufundował Burmistrz Gryfic, Pan Andrzej Szczygieł.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w zawodach i zapraszamy za rok.