Mikołajkowe zawody strzelecki dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zarząd Powiatowy LOK oraz MKS LOK Baszta zaprasza w dniu 8 grudnia 2018 roku od godz. 10.00 na Mikołajkowe Zawody Strzeleckie z broni pneumatycznej. W zawodach mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będący członkami Szkolnych Kół Strzeleckich Ligi Obrony Kraju. Wszyscy chętni powinni zgłosić swój udział do piątku tj. 7 grudnia 2018 roku na strzelnicy lub telefonicznie na nr 606 397 375. Serdecznie zapraszamy.