Integracyjne Zawody Strzeleckie Koła Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju w Gryficach.  W sobotę, 26 maja 2018 r. na Strzelnicy Sportowej LOK przy ul. Rodziewiczówny 12 w Gryficach, odbyły się Integracyjne Zawody Strzeleckie Koła Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju o Puchar Prezesa Klubu z pistoletu sportowego. W zawodach wzięli udział członkowie Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK oraz Kół nr 24 i 35 Związku Żołnierzy WP, którzy rywalizowali w strzelaniu z pistoletu sportowego na odległość   25 m, z postawy stojącej z wolnej ręki do tarczy NT 23P oddając 10 strzałów ocenianych. Zwycięzcą zawodów został Pan Zbigniew KRÓL, który tym samym zdobył puchar, ufundowany przez Prezesa KŻR LOK w Gryficach, Pana Dariusza DAZIA. W zawodach wystartowało 12 zawodników a na czołowych miejscach uplasowali się:
I miejsce    – Zbigniew KRÓL;
II miejsce   – Jan TOMCZYK;
III miejsce  – Agnieszka CZARNOTA  – HOOGLUGT.
Zawodnicy, którzy uplasowali się na miejscach od I do III  zostali uhonorowani medalami oraz dyplomami. Po odbytych zawodach, przy grillu, odbyło się spotkanie integracyjne członków Koła Żołnierzy Rezerwy oraz Gryfickich Kół Związku Żołnierzy WP. Zawody powyższe były jednocześnie sprawdzianem przed zawodami wojewódzkimi KŻR LOK, które odbędą się w 23 czerwca br.  Szczegółowy komunikat zawodów znajduje się w zakładce „KOMUNIKATY”.