Klub Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju w Gryficach wybrał nowe władze. W dniu 25 listopada 2015 r. w Ośrodku Szkolenia Kierowców LOK przy ul. Kamieńskiej 42 w Gryficach odbyło się Walne Zebranie KŻR LOK, na którym podsumowano mijającą kadencję za lata 2011-2015, wybrano nowe władze Klubu na kadencje 2016-2020 oraz delegatów na Powiatowy Zjazd Delegatów Gryfickiej Organizacji Powiatowej LOK planowany na 4 grudnia 2015 r.

Zebranych na Walnym Zebraniu przywitał ustępujący Prezes KŻR LOK kol. Dariusz DAŹ, który następnie przekazał prowadzenie Zebrania kol. Henrykowi KWOCZOWI. Po ukonstytuowaniu się wszystkich niezbędnych komisji głos zabrał ponownie Prezes KŻR, który przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu za lata 2011-2015. Następnie odbyło się głosowanie nad udzieleniem ustępującemu Zarządowi absolutorium. Zebranie jednomyślnie przyjęło sprawozdanie z działalności Zarządu za lata 2011-2015 i przystąpiono do zgłaszania kandydatów do władz Klubu oraz delegatów na Zjazd Powiatowy LOK. W wyniku przeprowadzenia tajnego głosowania do władz Klubu na nową kadencje na lata 2016-2020, Prezesem Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK w Gryficach ponownie został kol. Dariusz DAŹ, członkami Zarządu Klubu zostali: Tadeusz OWCZARSKI, Marian RADECKI, Tomasz RINGERT oraz Sebastian CZERNIAK, natomiast w skład Komisji Rewizyjnej weszli: Jan TOMCZYK, Aleksander MATUSIAK oraz Sławomir ZIELIŃSKI. Walne Zebranie na delegatów na Zjazd Powiatowy LOK wybrało: Dariusza DAZIA, Mariana KOSSA, Krzysztofa KROGULECKIEGO, Henryka KWOCZA, Tadeusza OWCZARSKIEGO i Jana TOMCZYKA. Nowo wybranym władzom Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK w Gryficach życzymy samych sukcesów w swej działalności dla dobra Ligi i społeczeństwa powiatu gryfickiego.