Obrady Powiatowego Zjazdu Delegatów Gryfickiej Organizacji Powiatowej Ligi Obrony Kraju.  W dniu 4 grudnia 2015 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego LOK przy ul. Kamieńskiej 42 w Gryficach odbył się Powiatowy Zjazd Delegatów LOK, na którym dokonano podsumowano mijającej kadencji za lata 2011-2015, wybrano nowe władze Gryfickiej Organizacji Powiatowej LOK  na lata 2016-2020 oraz delegatów na Wojewódzki Zjazd Delegatów  LOK planowany w kwietniu 2016 r. w Szczecinie.

Delegatów na Zjazd oraz zaproszonych gości przywitał ustępujący Prezes Zarządu Powiatowego kol. Krzysztof Krogulecki. Przed rozpoczęciem obrad dokonano wręczenia wyróżnień dla członków Gryfickiej Organizacji Powiatowej LOK, którzy w sposób szczególny wyróżnili się w działalności na rzecz Ligi oraz społeczeństwa powiatu Gryfickiego. Wręczenia wyróżnień dokonali: Wiceprezes Zachodniopomorskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK – Franciszek BĄK, Sekretarz ZOW LOK – Antoni HOFSAS, członek prezydium ZOW LOK – Henry KWOCZ, Prezes Zarządu Powiatowego LOK – Krzysztof KROGULECKI oraz Sekretarz ZP LOK – Marian RADECKI. Następnie przystąpiono do obrad Zjazdu, które zgodnie z wolą delegatów prowadził kol. Henryk Kwocz. Po wybraniu składu poszczególnych komisji i protokolantów  Zjazdu, sprawozdanie ze swej działalności za lata 2011-2015 przedstawił Przewodniczący Powiatowej  Komisji Rewizyjnej – Tadeusz OWCZARSKI oraz Prezes Zarządu Powiatowego LOK – Krzysztof KROGULECKI. Po wysłuchaniu sprawozdań, w głosowaniu jawnym udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi i przystąpiono do zgłaszania kandydatów do władz powiatowych LOK oraz na delegatów na zjazd wojewódzki. Prezesem Gryfickiej Organizacji Powiatowej LOK ponownie został wybrany przez Zjazd Krzysztof KROGULECKI, w skład Zarządu Powiatowego LOK weszli: Dariusz DAŹ, Andrzej KACZMAREK, Henryk KWOCZ, Marian RADECKI, Ryszard WROŃSKI oraz Jan TOMCZYK. Ponadto Zjazd wybrał Powiatową Komisję Rewizyjną w składzie: przewodniczący – Marian KOSS, członkowie – Tadeusz OWCZARSKI i Roman GOJLIK.  Na Wojewódzki Zjazd Delegatów LOK w Szczecinie zostali wybrani kol.: Dariusz DAŹ, Andrzej KACZMAREK, Krzysztof KROGULECKI,  Tadeusz OWCZARSKI, Marian RADECKI i Ryszard WROŃSKI. Po wybraniu władz powiatowych LOK oraz delegatów na zjazd wojewódzki została przedstawiona uczestnikom Zjazdu propozycja „Uchwały – Program Działania na lata 2016-2020” oraz „Regulamin Zarządu Powiatowego LOK”, które to dokumenty zostały jednomyślnie przyjęte przez Zjazd do realizacji. Nowo wybranym władzom Gryfickiej Organizacji Powiatowej LOK życzymy wielu sukcesów w swej działalności statutowej dla dobra Ligi oraz społeczeństwa powiatu gryfickiego. Serdecznie słowa podziękowania za umożliwienie przeprowadzenia Zjazdu składamy Kierownikowi Ośrodka Szkolenia Zawodowego LOK w Gryficach kol. Andrzejowi DZIUBIE.