Powiatowy Zjazd Delegatów Gryfickiej Organizacji Powiatowej Ligi Obrony Kraju. W dniu 4 grudnia 2015 roku o godz. 17.00 odbędzie się Powiatowy Zjazd Delegatów Gryfickiej Organizacji Powiatowej LOK, w którym uczestniczyć będą delegaci wybrani przez Walne Zebrania Klubów i Kół zrzeszonych w naszej organizacji. Zjazd odbędzie si w Ośrodku Szkolenia Kierowców LOK w Gryficach ul. Kamieńska 42. Drugi termin Zjazdu – 4 grudnia 2015 r. godz. 17.30.

     Prezes              
Zarządu Powiatowego LOK

Krzysztof KROGULECKI