Powiatowe zawody strzeleckie  z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego.  Klub Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju w Gryficach wspólnie z 3 Batalionem Zmechanizowanym z Trzebiatowa zorganizował w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego dla mieszkańców powiatu gryfickiego zawody w dwuboju strzeleckim. Zawody odbyły się w dniu 22 sierpnia 2015 r. na Strzelnicy Garnizonowej w Trzebiatowie.

Zawody rozgrywane były w dwóch konkurencjach, karabin kbk AK oraz pistolet PW – 83. W klasyfikacji generalnej w dwuboju strzeleckim I miejsce zajęła Agata Król przed Demisem Zdrozis  oraz Dawidem Wysockim. Najlepsze wyniki w karabinie kbk AK uzyskali: I miejsce Agata Król, II miejsce Demis Zdrozis i III miejsce Stefan Wyborski. Natomiast w pistolecie PW – 83  I miejsce zajął Tadeusz Owczarski, II miejsce Janusz Lubczyński i III miejsce Zbigniew Olechnowicz. Zwycięzcy w dwuboju strzeleckim zostali wyróżnienie pucharami oraz dyplomami, których wręczenia dokonał Prezes Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK Dariusz Daź. Szczegółowy komunikat z zawodów znajduje się na naszej stronie w zakładce „WYNIKI ZAWODÓW – KOMUNIKATY”. Klub Żołnierzy Rezerwy LOK w Gryficach serdecznie dziękuje Dowódcy 3 Batalionu Zmechanizowanego Panu ppłk Jarosławowi Jalowskiemu za zorganizowanie zawodów oraz wszystkim uczestnikom zawodów  za udział i zaprasza za rok. Po zakończonych zawodach wszyscy ich uczestnicy mogli posilić się wojskową grochówką.