Powiatowe Indywidualne Mistrzostwa LOK w Dwuboju Strzeleckim. Na Strzelnicy Sportowej LOK przy ul. Rodziewiczówny 12 oraz w Parku Miejskim w Gryficach w dniu 9 maja 2015 r. odbyły się Powiatowe Indywidualne Mistrzostwa  LOK w dwuboju strzeleckim. W Mistrzostwach udział wzięło 33 zawodników zrzeszonych w Szkolnych Kołach Strzeleckich Gryfickiej Organizacji Powiatowej Ligi Obrony Kraju.

 

Dwubój strzelecki składał się z 3 konkurencji: biegu na 2000 m w terenie, strzelania z kbks na odległość 50 m do opadających krążków oraz rzutu granatem na odległość 20 m, a dla chłopców szkół ponadgimnazjalnych – 30 m. Mistrzostwa rozgrywane był indywidualnie w 4 kategoriach:
– szkoły gimnazjalne – dziewczęta;
– szkoły gimnazjalne – chłopcy;
– szkoły ponadgimnazjalne – dziewczęta:
– szkoły ponadgimnazjalne – chłopcy.
Otwarcia Mistrzostw dokonał Prezes Zarządu Powiatowego LOK – kierownik zawodów, Pan Krzysztof Krogulecki, który zapoznał wszystkich zawodników z regulaminem rozgrywania dwuboju strzeleckiego, a następnie Pan Marian Koss – Sędzia Główny mistrzostw zapoznał z zasadami bezpieczeństwa w trakcie zawodów. Z trasa biegu w terenie zawodników zapoznał Pan Mirosław Wójciak. Uroczystego startu zawodników dokonał Pan Krzysztof Krogulecki, który z rakietnicy wystrzelił nabój koloru czerwonego dając komendę do startu pierwszemu zawodnikowi.  
W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
– szkoły gimnazjalne – dziewczęta          – Maja KORGUL – Gimnazjum Resko;
– szkoły gimnazjalne – chłopcy              – Robert LESZCZYŃSKI – Gimnazjum Resko;
– szkoły ponadgimnazjalne – dziewczęta – Sandra ZDROZIS – ZSP Trzebiatów:
– szkoły ponadgimnazjalne – chłopcy      – Michał POKORSKI – ZSP Gryfice.
Najlepsi zawodnicy, którzy w poszczególnych kategoriach zajęli I, II i III miejsce zostali uhonorowani medalami oraz dyplomamiWręczenia medali i dyplomów dokonał Prezes Zarządu Powiatowego Pan Krzysztof Krogulecki wraz z członkami Zarządu, Panami Dariuszem Daziem, Marianem Kossem oraz Ryszardem Wrońskim, którzy zaprosili wszystkich zawodników na zawody szczebla wojewódzkiego, które odbędą się w dniu 16 maja br. na Strzelnicy Sportowej LOK w Gryficach. Komunikat szczegółowy z mistrzostw znajduje się w zakładce”WYNIKI ZAWODÓW – KOMUNIKATY”.