„III” Integracyjne Zawody Strzeleckie Klubu Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju w Gryficach.  W sobotę, 25 kwietnia 2015 r. na Strzelnicy Sportowej LOK przy ul. Rodziewiczówny 12 w Gryficach, odbyły się „III” Integracyjne Zawody Strzeleckie Klubu Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju o Puchar Prezesa Klubu z pistoletu sportowego.

W zawodach wzięli udział członkowie Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK oraz Kół nr 24 i 35 Związku Żołnierzy WP, którzy rywalizowali w strzelaniu z pistoletu sportowego na odległość   25 m, z postawy stojącej z wolnej ręki do tarczy NT 23P oddając 10 strzałów ocenianych. Zwycięzcą zawodów został Pan Tomasz RINGERT, który tym samym zdobył puchar, ufundowany przez Prezesa KŻR LOK w Gryficach, Pana Dariusza DAZIA. W zawodach wystartowało 19 zawodników a na czołowych miejscach uplasowali się:
I miejsce    – Tomasz RINGERT;
II miejsce   – Zbigniew KRÓL;
III miejsce  – Agata KRÓL.
Zawodnicy, którzy uplasowali się na miejscach od I do III  zostali uhonorowani medalami oraz dyplomami. Po odbytych zawodach, przy grillu, odbyło się spotkanie integracyjne członków Klubu Żołnierzy Rezerwy oraz Gryfickich Kół Związku Żołnierzy WP, na którym Wiceprezes Klubu, Tadeusz Owczarski powitał nowego członka KŻR LOK w Gryficach, kol. Sebastiana CZERNIAKA. Zawody powyższe były jednocześnie sprawdzianem przed zawodami wojewódzkimi KŻR LOK, które odbędą się w 20 czerwca br. W trakcie trwającej imprezy, Prezes Zarządu Powiatowego LOK Krzysztof Krogulecki oraz Sekretarz Zarządu Powiatowego Marian Radecki wręczyli dla wyróżniających się członków Klubu odznaczenia. Brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla KŻR – LOK”  została wyróżniona Agata KRÓL, a srebrnym Zbigniew KRÓl, Henryk CHMIEL i Tadeusz OWCZARSKI. Szczegółowy komunikat zawodów znajduje się w zakładce „WYNIKI ZAWODÓW-KOMUNIKATY”.