VII Festyn Strzelecko – Obronny dla mieszkańców powiatu Gryfickiego. Na Strzelnicy Sportowej LOK w Gryficach przy ul. Rodziewiczówny 12 w dniu 4 października 2014 r. odbył się kolejny już Festyn Strzelecko – Obronny dla mieszkańców powiatu gryfickiego. W ramach Festynu zostały przeprowadzone zawody strzeleckie z karabinu i pistoletu sportowego oraz rzut granatem na celność.

Rywalizacja  prowadzona była w klasyfikacji indywidualnej pod czujnym okiem Sędziego Głównego zawodów Pana Mariana Kossa. Klasyfikację generalna wygrała Agata Król przed Krzysztofem Kirejko  oraz Zbigniewem Królem, którzy otrzymali puchary, medale oraz dyplomy. Szczegółowy komunikat zawodów znajduje się na naszej stronie w zakładce „Wyniki Zawodów – Komunikaty”. Ponadto zwycięzcy w poszczególnych konkurencjach zostali wyróżnieni medalami oraz dyplomami ufundowanymi tak jak i puchary przez Starostę Gryfickiego. Wręczenia pucharów, medali i dyplomów dokonał osobiście Starosta Gryficki, Pan Kazimierz Sać wspólnie z Panem Stanisławem Hołubczakiem – Sekretarzem Powiatu oraz Panem Krzysztofem Kroguleckim, Prezesem Zarządu Powiatowego LOK w Gryficach. Podczas ceremonii zakończenia zawodów Prezes Gryfickiej Organizacji Powiatowej Ligi Obrony Kraju wręczył Staroście Gryfickiemu 'Medal za Zasługi Dla LOK”, który został nadany przez Prezesa Zarządu Głównego LOK dla Starostwa Powiatowego w Gryficach za wspieranie działalności Stowarzyszenia LOK. 


Po rozegranych zawodach wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani grochówką, której fundatorem było Starostwo Powiatowe w Gryficach. W imieniu Gryfickiej Organizacji Powiatowej LOK dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w festynie i zapraszamy za rok i mamy nadzieję, iż zgłosi się więcej chętny do uczestnictwa w naszej imprezie.