Powiatowe zawody w dwuboju strzeleckim nie tylko dla służb mundurowych.  Klub Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju w Gryficach wspólnie z 3 Batalionem Zmechanizowanym z Trzebiatowa zorganizował dla służb mundurowych oraz mieszkańców powiatu gryfickiego zawody w dwuboju strzeleckim. Zawody odbyły się w dniu 20 września 2014 r. na Strzelnicy Garnizonowej w Trzebiatowie.

Zawody rozgrywane były w dwóch konkurencjach, karabin kbk AK oraz pistolet PW – 83. W klasyfikacji generalnej w dwuboju strzeleckim I miejsce zajął Tomasz Ringert przed Karolem Stachowiczem oraz Emilem Nowakowskim. Najlepsze wyniki w karabinie kbk AK uzyskali: I miejsce Emil Nowakowski, II miejsce Tomasz Ringert i III miejsce Sławomir Saładziak. Natomiast w pistolecie PW – 83 – I miejsce zajął Jan Kaczorowski, II miejsce Tomasz Ringert i III miejsce Karol Stachowicz. Zwycięzcy w dwuboju strzeleckim zostali wyróżnienie pucharami oraz dyplomami, których wręczenia dokonał Prezes Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK Dariusz Daź wspólnie z Prezesem Zarządu Powiatowego LOK Krzysztofem Kroguleckim. Ponadto zwycięzcy zostali obdarowani przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice Pana Pawła Gzyla pamiątkowymi albumami. Szczegółowy komunikat z zawodów znajduje się na naszej stronie w zakładce „WYNIKI ZAWODÓW – KOMUNIKATY”. KŻR LOK serdecznie dziękuje Dowódcy 3 Batalionu Zmechanizowanego Panu ppłk Jarosławowi Jalowskiemu za zorganizowanie zawodów oraz wszystkim uczestnikom zawodów  za udział i zaprasza za rok. Po zakończonych zawodach wszyscy ich uczestnicy mogli posilić się wojskową grochówką.