Podziękowania dla maturzystów Zespołu Szkół z Reska. W dniu 24 kwietnia br. w Zespole Szkół w Resko odbyło się uroczyste pożegnanie tegorocznych maturzystów Liceum Ogólnokształcącego. Wśród abiturientów byli również członkowie Szkolnego Koła Strzeleckiego „TARCZA” LOK: Paweł BRZOZOWSKI – prezes Koła, Arkadiusz SOŁONYNA – wiceprezes, oraz członkowie Koła – Bartosz KULPA i Bartłomiej SZYMANKOWSKI.

Wymienieni uczniowie za aktywność, zaangażowanie i osiągnięcia w działalności na rzecz Gryfickiej Organizacji Powiatowej Ligi Obrony Kraju zostali uhonorowani pamiątkowymi pucharami oraz dyplomami. W imieniu Zarządu Powiatowego LOK w Gryficach wręczenia pucharów i dyplomów dokonał Prezes Zarządu Pan Krzysztof KROGULECKI wraz z Panem Dariuszem DAZIEM – Wiceprezesem oraz Sławomirem BRZOZOWSKIM – opiekunem i zarazem instruktorem Koła. Przedstawiciele Zarządu Powiatowego odchodzącym z SKS „TARCZA” LOK członkom, życzyli powodzenia na maturze oraz sukcesów w dalszej nauce, jak również zachęcali do dalszej pracy na rzecz Stowarzyszenia Ligi Obrony Kraju. Podziękowania swoje za dotychczasową współpracę skierowali również do Pana Brzozowskiego, gdyż bez jego osobistego zaangażowania Koło w Resku prawdopodobnie by nie powstało i nie działało na tak wysokim poziomie. Korzystając z okazji Pan Krogulecki zachęcał wszystkich uczniów, którzy chcieliby spróbować swoich sił w konkurencjach strzelectwa sportowego do wstępowania do Koła i aktywnego uczstnictwa w działalności na rzecz Ligi Obrony Kraju.