Powiatowe Indywidualne Zawody Strzeleckie w Dwuboju Strzeleckim. Na Strzelnicy Sportowej LOK przy ul. Rodziewiczówny oraz w Parku Miejskim w Gryficach w dniu 10 maja 2014 r. odbyły się Zawody Powiatowe w dwuboju strzeleckim. W zawodach udział wzięli uczniowie Szkolnych Kół Strzeleckich LOK zrzeszonych w Gryfickiej Organizacji Powiatowej Ligi Obrony Kraju.

Dwubój strzelecki składał się z 3 konkurencji: biegu na 1000 m w terenie, strzelania z kbks na odległość 50 m do opadających krążków oraz rzutu granatem na odległość 20 m. Zawody rozgrywane był indywidualnie w 4 kategoriach:
– szkoły gimnazjalne – dziewczęta;
– szkoły gimnazjalne – chłopcy;
– szkoły ponadgimnazjalne – dziewczęta:
– szkoły ponadgimnazjalne – chłopcy.
Otwarcia Zawodów dokonał Prezes Zarządu Powiatowego LOK – kierownik zawodów, Pan Krzysztof Krogulecki, który zapoznał wszystkich zawodników z regulaminem rozgrywania dwuboju strzeleckiego, zasadami bezpieczeństwa w trakcie zawodów a następnie zapoznał z trasa biegu w terenie. Uroczystego startu zawodników dokonał Pan Henryk Kwocz, członek Prezydium Zachodniopomorskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w Szczecinie, który z rakietnicy wystrzelił wpierw nabój koloru czerwonego a następnie zielonego dając komendę do startu pierwszemu zawodnikowi.  
W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
– szkoły gimnazjalne – dziewczęta          – Agnieszka ŁĘTKA – Gimnazjum Resko;
– szkoły gimnazjalne – chłopcy              – Hubert WOJNAROWSKI – Gimnazjum Resko;
– szkoły ponadgimnazjalne – dziewczęta – Sandra RUNIEWICZ – ZSP Trzebiatów:
– szkoły ponadgimnazjalne – chłopcy      – Alan KUBALAK ZS Resko.
Najlepsi zawodnicy, którzy w poszczególnych kategoriach zajęli I, II i III miejsce zostali uhonorowani medalami oraz dyplomami a dla zawodników z najlepszymi czasami w kategorii szkół zostały wręczone puchary, które otrzymali:   Hubert WOJNAROWSKI – szkoły gimnazjalne oraz Alan KUBALAK – szkoły ponadgimnazjalne. 
Na zakończenie zawodów rozegrany został między najlepszymi zawodnikami pojedynek strzelecki, który zakończył się zwycięstwem drużyny w składzie: Hubert Wojnarowski, Piotr Oleszczak i Marek Wąchała. Wręczenia pucharów, medali i dyplomów dokonał Prezes Zarządu Powiatowego Pan Krzysztof Krogulecki wraz z członkami Zarządu, Panami Dariuszem Daziem, Marianem Radeckim oraz Ryszardem Wrońskim, którzy zaprosili wszystkich zawodników na zawody szczebla wojewódzkiego, które odbędą się w dniu 17 maja br. na Strzelnicy Sportowej LOK w Gryficach.
Komunikat zawodów w dwuboju strzeleckim – 10.05.2014 r.