„II” Integracyjne Zawody Strzeleckie Klubu Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju w Gryficach.  W sobotę, 26 kwietnia 2014 r. na Strzelnicy Sportowej LOK przy ul. Rodziewiczówny 12 w Gryficach, odbyły się „II” Integracyjne Zawody Strzeleckie Klubu Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju  z karabinu sportowego.

W zawodach wzięli udział członkowie Klubu, którzy rywalizowali w strzelaniu z karabinu sportowego na odległość   50 m, do tarczy TS-2 oddając 10 strzałów ocenianych. Zwycięzcą zawodów został Pan Krzysztof KIREJKO, który tym samym zdobył puchar, ufundowany przez Prezesa KŻR LOK w Gryficach, Pana Dariusza DAZIA. W zawodach wystartowało 18 zawodników a na czołowych miejscach uplasowali się:
I miejsce    – Krzysztof KIREJKO;
II miejsce   – Mirosław WÓJCIAK;
III miejsce  – Zbigniew KRÓL.
Zawodnicy, którzy uplasowali się na miejscach od I do III  zostali uhonorowani medalami oraz dyplomami. Po odbytych zawodach, przy grillu, odbyło się spotkanie integracyjne członków Klubu Żołnierzy Rezerwy, na którym Prezes Klubu powitał nowych członków KŻR LOK w Gryficach, kol. Bogdanowskiego Roberta, Jankowskiego Radosława i Kroguleckiego Tomasza. Zawody powyższe były jednocześnie sprawdzianem przed zawodami wojewódzkimi KŻR LOK, które odbędą się w czerwcu br. Komunikat zawodów znajduje się w zakładce „WYNIKI ZAWODÓW-KOMUNIKATY”.