Wyróżnienia dla szkół powiatu gryfickiego „Medalem za zasługi dla Ligi Obrony Kraju”. Prezes Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju odznaczył „MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA LIGI OBRONY KRAJU” Publiczne Gimnazjum im. Książąt Pomorza Zachodniego  w Trzebiatowie oraz Szkołę Podstawową nr 4 im. „I Samodzielnej Warszawskiej Brygady Kawalerii” w Gryficach.

Wręczenia medali dokonał Prezes Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Gryficach Krzysztof Krogulecki, który w imieniu Prezasa Ligi Obrony Kraju w trakcie uroczystości związanych z zakończeniem roku szkolnego wręczył odznaczenia na ręce Pani Alicji Iwanowskiej – dyrektor Publicznego Gimnzjum w Trzebiatowie oraz Pana Jerzego Kołodziejczyka – dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Gryficach. Wyróżnienie powyższych szkół jest wynikiem dużej aktywności uczniów na rzecz Gryfickiej Organizacji Powiatowej Ligi Obrony Kraju, poprzez reprezentowanie nas w zawodach na szczeblu wojewódzkim oraz pomoc w organizacji imprez i zawodów sportowych organizowanych na Strzelnicy Sportowej LOK w Gryficach przez naszą organizację. Jednocześnie na słowa uznania i podziękowania za trud włożony w  prowadzenie w tych szkołach Szkolnych Kół Strzeleckich LOK zasługuje Pani Danuta Radecka – Szkoła Podstawowa nr 4 w Gryficach oraz Pan Ryszard Wroński – Publiczne Gimnazjum w Trzebiatowie.