Uchwała – Program Działania Gryfickiej Organizacji Powiatowej LOK na lata 2016-2020
Regulamin Zarządu Powiatowego LOK w Gryficach

Regulamin Klubu Żołnierzy Rezerwy
Statut Ligi Obrony Kraju – Warszawa 2016
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji
Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie