68 rocznica wyzwolenia Gryfic. Jak co roku, w dniu 6 marca 2013 roku obchodzono rocznicę wyzwolenia Gryfic. Uroczyste obchody rozpoczęła msza święta w kościele pw. WNMP a następnie uroczystości przeniosły się na Plac Zwycięstwa, gdzie miał miejsce uroczysty apel.Po przemówieniach wiceburmistrza Gryfic Waldemara Wawrzyniaka oraz pułkownika w stanie spoczynku Bernarda Byczkiewicza wszystkie delegacje biorące udział w uroczystości przekazały harcerzom wiązanki kwiatów. W uroczystości tej brała również udział delegacja Gryfickiej Organizacji Powiatowej Ligi Obrony Kraju, która złożyła wiązankę kwiatów pod „Pomnikiem Wdzięczności”.

 

Uroczystości na Placu Zwycięstwa