Zarząd Powiatowy LOK w Gryficach przypomina swoim członkom Stowarzyszenia, którzy nie opłacili składki członkowskiej za 2018 rok, o uiszczeniu zaległej składki w swoich kołach i klubach bądź też dokonanie wpłaty powyższej składki na Strzelnicy Sportowej LOK w Gryficach, ul. Rodziewiczówny 12, w godzinach jej funkcjonowania. Wysokość składki rocznej za 2018 i 2019 rok nie uległa zmianie i dla dorosłych członków stowarzyszenia wynosi 60 zł, dla młodzieży szkolnej 36 zł (miesięcznie 3 zł). Opłata składki członkowskiej stanowi główne źródło finansowania naszej działalności.