Gryficka Organizacja Powiatowa Ligi Obrony Kraju działa jako Stowarzyszenie i obejmuje swoim zasięgiem teren powiatu gryfickiego. Zrzesza w swoich szeregach głównie dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gryfickiego oraz sąsiadującej z naszym powiatem gminy Resko. Członkiem Gryfickiej Organizacji Powiatowej Ligi Obrony Kraju może zostać każda osoba, zarówno małoletnia jak i pełnoletnia, niepozbawiona praw publicznych i podporządkowująca się postanowieniom Statutu LOK, która dobrowolnie zgłosi swój akces chęci wstąpienia do Stowarzyszenia.
Wszystkich chętnych, którzy chcą zasięgnąć informacji dotyczących działalności naszego Stowarzyszenia oraz warunków członkostwa w LOK zapraszamy do działających kół i klubów Gryfickiej Organizacji LOK lub na Strzelnicę LOK w Gryficach ul. Rodziewiczówny 12 w dniach i godzinach jej działalności. Informację dotyczące istniejących kół     i klubów oraz strzelnicy znajdziecie na naszej stronie internetowej.