Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK w Gryficach.W dniu 15 marca 2013 r. w Ośrodku Szkolenia Kierowców LOK w Gryficach ul. Kamieńska 42 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Klubu Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju w Gryficach. Celem zebrania był wybór nowych władz statutowych Klubu.

Przed rozpoczęciem obrad, nastąpiło uroczyste wręczenie medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju” jakimi Minister Obrony Narodowej odznaczył członków Klubu Żołnierzy Rezerwy. Odznaczeni zostali: złotym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” kol. Jan Gaca oraz srebrnym medalem„Za Zasługi dla Obronności Kraju”  kol. Henryk Chmiel. Wręczenia medali dokonał Prezes Zarządu Powiatowego LOK Krzysztof Krogulecki. Następnie zostały przeprowadzone wybory władz klubu, w wyniku których nowym Prezesem Klubu Żołnierzy Rezerwy został Dariusz Daź. Wybrany został również nowy skład Zarządu Klubu oraz uzupełniono skład Komisji Rewizyjnej. Nowy skład władz statutowych Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK w Gryficach przedstawia się następująco:
Zarząd Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK w Gryficach:
Prezes –
Dariusz DAŹ
Wiceprezes –
Tadeusz OWCZARSKI
Sekretarz –
Ireneusz STASZAK
Skarbnik –
Marian RADECKI
Członek –
Mirosław WÓJCIAK

Komisja Rewizyjna KŻR LOK:
Przewodniczący –
Roman ŁOBOŻEWICZ
Sekretarz –
Aleksander MATUSIAK
Członek –
Zbigniew KRÓL
Zdjęcia z zebrania są dostępne w zakładce „GALERIA”